2020 CARE ACTION CUP | Athletes Lists

2020_Run_Cover_picture_
ENG | 中文
2020_Run_Cover_picture_
Athletes Lists
Whare to collect Timing Chip and T-Shirt:

A—Care Action Macao
Address: 2 andar A, Edf. King Xiu Garden, No.14 Rua de Luís Gonzaga Gomes, Macau(Opposite Rio Hotel)
Office Hours: 
Monday – Friday     9:30 – 13:00/ 14:30 – 18:30
Saturday               9:30 – 13:00/ 14:30 – 17:00
Close on Sunday and Public Holidays.
Tel: (853) 28700220 Ms. Momoko Liu

B—Oi Va Running Pro Shop

Address:    No. 95 Rua Central, Macao
Open Hours: Monday – Saturday 10:00 – 20:30
Close on Sunday and Public Holidays.
Tel: (853) 66881195  Mr. Choi (Cantonese Only)

C—Zhuhai Plassons Wine Company Limited

Monday – Saturday  9:00-13:00 / 14:30-18:00

Event bib No. Chinese
Name
English
Name
Team Where to
Collect Time Chip
16KM A101 梁立榮 LEONG LAP WENG 澳門越野百人 A
16KM A102 陳穎俊 CHAN WENG CHON   A
16KM A103 梁志偉 LEONG CHI WAI 風雷 B
16KM A104 李文豪 LEI MAN HOU   B
16KM A105 黃智明 WONG CHI MENG 風雷 B
16KM A106 李嘉杰 LI JIAJIE 愛華跑步 B
16KM A107 孫家偉 SUN KA WAI   B
16KM A108 梁定幫 LEONG TENG PONG   B
16KM A109 張洪威 CHEONG HONG WAI   B
16KM A110 韋竣星 WAI DAVID   B
16KM A111 岑志揚 SAM CHI IEONG   B
16KM A112 葉錦豪 IP KAM HOU 中銀體協 B
16KM A113 鄧志康 TANG CHI HONG 中銀體協 B
16KM A114 梁廷楓 LEONG TENG FONG   A
16KM A115 林琛   澳門越野百人 A
16KM A117   IP KA WENG   A
16KM A118 陳峻峰     A
16KM A119   LEI SIO MENG   A
16KM A120 陳傑忠     B
16KM A121 盧偉豪   B
16KM A122 黃亦駒 B
16KM A123 吳振榮 A
16KM A124 林沅酉 A
16KM A125 伍國樺 WU GUOHUA A
16KM A126 吳振豪 Ng ChanHou A
16KM A127 陳家煊 跑步啦喂 B
16KM A128 梁永浩 B
16KM A129 梁展鵬 B
16KM A130 袁鎮陞 B
16KM A131 何永冲 B
16KM A132 李春輝 LEI CHON FAI B
16KM A133 陳 科良 A
16KM A134 黃芷鋒 VONG CHI FONG Wake Up B
16KM A135 林威誠 Wake Up B
16KM A136 余慶全 runplus B
16KM A137 梁健樂 B
16KM A138 張榮法 CHEUNG WING FAT A
16KM A139 罗毅然 LUO YIRAN C
16KM A140 刘宣辰 LIU XUAN CHEN A
16KM B101 黃偉傑 WONG WAI KIT A
16KM B102 李華安 LEI WA ON A
16KM B103 梁兆隆 LEONG SIO LONG A
16KM B104 梁英杰 LEONG IENG KIT 澳門越野百人 A
16KM B105 李炎平 LI YAN PING A
16KM B106 梁健祺 LEONG KIN KEI 澳門越野百人 A
16KM B107 王添成 WONG TIM SENG A
16KM B108 胡添維 WU TIM WAI A
16KM B109 羅永富 LO WENG FU 愛華跑步 A
16KM B110 吳國泉 NG KUOK CHUN 愛華跑步 A
16KM B111 鄭慶康 CHEANG HENG HONG 愛華跑步 A
16KM B112 黃偉民 WONG WAI MAN 崗明頂 A
16KM B113 關斌榮 KUAN PAN WENG 崗明頂 A
16KM B114 侯如亮 HAO U LEONG 治安警察局 A
16KM B115 李幸志 LEI HANGCHI 治安警察局 A
16KM B116 林承旺 LAM SENGWONG 澳門越野百人 A
16KM B117 楊廸欽 YEUNG TIKYAM 澳門越野百人 A
16KM B118 鄺振威 PEDRO KONG 澳門越野百人 A
16KM B119 劉啟昇 LAO KAISENG 澳門越野百人 A
16KM B120 張天傑 CHEONG TINKIT 澳門越野百人 A
16KM B121 譚德成 TAM TAKSENG 澳門越野百人 A
16KM B122 鍾偉華 CHONG WAIWA A
16KM B123 馮偉權 FONG WAIKUN 澳門越野百人 A
16KM B124 羅志豪 ERNESTO XEQUE DO ROSARIO 澳門越野百人 A
16KM B125 林錦軒 LAM KAM HIN 澳門越野百人 A
16KM B126 Emanuel Rodrigues 澳門越野百人 A
16KM B127 陳剛濤 KENTO CHAN 澳門越野百人 A
16KM B128 張明亮 CHEONG MENG LEONG 澳門越野百人 A
16KM B129 梁健斌 LEUNG KIN PAN A
16KM B130 潘浩君 Galaxy Entertainment Group
16KM B131 胡相豪 Galaxy Entertainment Group
16KM B132 梁振藍 Galaxy Entertainment Group
16KM B133 關昭華 Galaxy Entertainment Group
16KM B134 Ricky Santiago Galaxy Entertainment Group
16KM B135 許友平 Galaxy Entertainment Group
16KM B136 Sergio Real Galaxy Entertainment Group
16KM B137 Nepal Jaya Ram Galaxy Entertainment Group
16KM B138 任國富 Galaxy Entertainment Group
16KM B139 梁家偉 LEONG KA WAI B
16KM B140 陳健輝 CHAN KIN FAI B
16KM B141 胡始發 WUCHI FAT B
16KM B142 何文俊 HO MAN CHON B
16KM B143 蔡愛榮 CHOI OI WENG B
16KM B144 梁健安 LEONG KIN ON 風雷 B
16KM B145 馮國瑋 FONG KUOK WAI B
16KM B146 劉偉亮 LAU WAI LEONG B
16KM B147 黃振威 WONG CHAN WAI B
16KM B148 梁玉彩 LEONG IOK CHOI 風雷 B
16KM B149 林行柏 LIN XING BAI 風雷 B
16KM B150 陳業勤 CHAN IP KAN B
16KM B151 羅展鵬 LO CHIN PANG 崗明頂 B
16KM B152 辜健熙 KU ERIC KIN HEI B
16KM B153 陳永誠 CHAN WENG SENG B
16KM B154 余永康 YU YONG KANG B
16KM B155 鍾珺堂 CHONG KUAN TONG B
16KM B156 白華奇 B
16KM B157 張羽源 風雷 B
16KM B158 林偉強 B
16KM B159 鄧友昌 B
16KM B160 林耀輝 LAM IO FAI B
16KM B161 吳貴棠 NG KUAI TONG B
16KM B162 蔡曉春 CHOI HIO CHON B
16KM B163 黃家明 WONG KA MENG 風雷 B
16KM B164 周祖恩 CHAO CHOU IAN 風雷 B
16KM B165 梁志豪 LEONG CHI HOU 風雷 B
16KM B166 鄧榕權 TANG IONG KUN 風雷 B
16KM B167 楊景輝 IEONG KENG FAI 風雷 B
16KM B168 張達康 CHEONG TAT HONG B
16KM B169 鄭偉基 CHEANG WAI KEI 風雷 B
16KM B170 李玉彬 LEI IOK PAN 魂跑團 A
16KM B171 BICHINDRA RAI 愛華跑步 B
16KM B172 蔡寶成 CHOI POU SENG 愛華跑步 B
16KM B173 GORAKH CHAND 愛華跑步 B
16KM B174 TIAGO QUADROS 澳門越野百人 A
16KM B175 羅年威 LO NIN WAI 愛華跑步 B
16KM B176 馮溢標 FONG IAT PIO 風雷 B
16KM B177 羅國峰 LO KUOK FONG 三鋒 A
16KM B178 杜家文 TOU KA MAN 三鋒 A
16KM B179 陳觀耀 CHAN KUN IO B
16KM B180 李振鵬 LEI CHAN PANG B
16KM B181 何志華 HO CHI WA 中銀體協 B
16KM B182 朱沛祺 CHU PUI KEI 中銀體協 B
16KM B183 THAPA PREM BAHADUR 愛華跑步 B
16KM B184 陳萬通 CHAN MANTONG A
16KM B185 Almeida Bruno B
16KM B186 De souza ADELINO Augusto A
16KM B187 方國興 FONG KUOK HENG B
16KM B188 Gonçalves Espindola Marcelo A
16KM B189 Saldanha Gesippe Calisto Paulo Gil B
16KM B190 何棣輝 Ho Tai Fai A
16KM B191 Brown Martin Froth and Bubble B
16KM B192 acson kris Sam Yuk School A
16KM B193 王智強 wong chi keong B
16KM B194
16KM B195
16KM B196 區浩然 Ao Hou In B
16KM B197 Ronia Jonathan Jonathan A
16KM B198 Semenov Ilia CUPPACOFFEE B
16KM B199 梁志成 A
16KM B200 黃 偉明 B
16KM B201 Leguerrier Christian A
16KM B202 曹 國樑 A
16KM B203 張 威民 A
16KM B204 梁 思維 Eat & Run B
16KM B205 趙啟恩 Chiu Carlos A
16KM B206 李 春華 A
16KM B207 徐耀榮 choi io weng B
16KM B208 梁 少明 B
16KM B209 Rana Chandra Trekkers A
16KM B210 林 軍 B
16KM B211 陳志榮 CHAN CHI WENG B
16KM B212 陳宇聰 Chan U Chong A
16KM B213 蔡明輝 CHOI HOI JOSE ANTONIO A
16KM B214 吳 超耀 macau crazy runners B
16KM B215 劉鳳鳴 Lao Fong meng A
16KM B216 歐 健生 A
16KM B217 謝 展鴻 B
16KM B218 戴德明 Takmeng Tai A
16KM B219 吳煥濤 Ung Wun Tou A
16KM B220 區偉業 AO WAI IP B
16KM B221 陳 偉業 B
16KM B222 杜 顯華 0.3.5.7. A
16KM B223 陳 玉棋 0.3.5.7. A
16KM B224 鄭 文川 0.3.5.7. A
16KM B225 歐陽 偉信 A
16KM B226 蔡 尚瑜 A
16KM B227 謝 漢興 B
16KM B229 張梓安 CHEONG CHI ON A
16KM B230 洪偉光 Hong Wai kuong A
16KM B231 陳錦章 CHAN KAM CHEoNg B
16KM B232 楊廸欽 Yeung Tik Yam 澳門越野百人 A
16KM B233 葉 仲輝 B
16KM B234 鍾鍵 CHONG KIN A
16KM B235 羅崇明 lo song meng A
16KM B236 戴俊勇 Tai Chon Iong B
16KM B237 李嘉耀 Lei Kaio B
16KM B238 吳令揮 Ng Bowen A
16KM B239 賈祖 耆鷹匯 A
16KM B240 周翀 耆鷹匯 A
16KM B241 蕭偉年 耆鷹匯 A
16KM B242 李国斌 LI GUO BIN C
16KM B243 冯子昂 Feng Ziang C
16KM B244 莫城志 MOK SENG CHI A
16KM B245 DIPESH GURUNG 愛華跑步 B
16KM B246
16KM B247 李啟維 A
16KM B248 楊漢偉 A
16KM B249 李健恒 A
16KM B250
16KM B251
16KM B252 TEY JIA JIE 愛華跑步 B
16KM B253 陳汝偉 CHAN YU WAI B
16KM B254 DEV MAN WAIBA 愛華跑步 B
16KM B255 蔡詩銘 澳門博彩股份有限公司
16KM B256 王志賢 澳門博彩股份有限公司
16KM B257 梁鈞壕 澳門博彩股份有限公司
16KM B258 楊文錦 澳門博彩股份有限公司
16KM B259 梅子龍 澳門博彩股份有限公司
16KM B260 CHAND NARI 愛華跑步 B
16KM B261 余澤廷 U Teng A
16KM B262 Ho Wai Kit B
16KM B263 關進威 Kwan Chon Wai 鴻威文娛體育會 A
16KM B264 關佳威 Kwan Kai Vai 鴻威文娛體育會 A
16KM B265 陳俊霖 Chan Chun Lam 鴻威文娛體育會 A
16KM C101 鄭慶安 CHEANG HENG ON 愛華跑步 A
16KM C102 蕭自立 SIO CHI LAP 崗明頂 A
16KM C103 陳建庭 CHAN KIN TENG 崗明頂 A
16KM C104 鄺偉明 KONG WAIMENG 澳門越野百人 A
16KM C105 溫永雄 WAN WENGHONG 澳門越野百人 A
16KM C106 李少昌 LEI SIO CHEONG 澳門越野百人 A
16KM C107 粱家榮 LEONA IS WENG 澳門越野百人 A
16KM C108 馮慶樂 FUNG HING LOK SIMON 澳門越野百人 A
16KM C109 李兆基 LEI SIU KEI 澳門越野百人 A
16KM C110 黃國華 VONG KUOK WA 澳門越野百人 A
16KM C111 Anacleto Cabaca Galaxy Entertainment Group
16KM C112 李錦濤 Galaxy Entertainment Group
16KM C113 Chris Wong Galaxy Entertainment Group
16KM C114 黃華安 VONG WA ON 風雷 B
16KM C115 梁國安 B
16KM C116 羅海平 WATER LUO B
16KM C117 黃保健 WONG POUKIN B
16KM C118 楊漢清 IEONG HON CHENG 風雷 B
16KM C119 黃振勝 WONG CHAN SENG 風雷 B
16KM C120 董福元 TONG FOK UN 風雷 B
16KM C121 陳健輝 CHAN KIN FAI 風雷 B
16KM C122 陳偉康 CHAN WAI HONG 三鋒 A
16KM C123 呂少傑 LUI SIU KIT B
16KM C124 容保健 IONG POU KIN B
16KM C125 李偉斌 LEI WAI PAN 中銀體協 B
16KM C126 陳寶淦 CHAN POU KAM 中銀體協 B
16KM C127 李成友 LEI SENG IAO 中銀體協 B
16KM C128 陳保東 CHAN POU TONG 中銀體協 B
16KM C129 呂新偉 LV XIN WEI 中銀體協 B
16KM C130 Pedro Ribeiro A
16KM C131 Chau Seng Chon iRun Union B
16KM C132 Ferreira Flávio B
16KM C133 Mak Chu Chi B
16KM C134 Aguas Paulo A
16KM C135 Chu Wing Fai Eddie HK
16KM C136 Mourato Alvaro A
16KM C137 Ngo Chee Keong Macau Social Runners A
16KM C138 伍德榮 樂善跑跑團 A
16KM C139 Vong Kam Weng B
16KM C140 周子鍵 A
16KM C141 Ieong Siu Chong B
16KM C142 Vieira Alves Rui Jorge CUPPACOFFEE A
16KM C143 Lo Kam Meng B
16KM C144 黄平 HUANG PING C
16KM C145 PANKAJ RAWAT 愛華跑步 B
16KM C146 DEVIPRASADD PR B
16KM C147 黃華倫 WONG WA LON B
16KM C148 梁財楝 A
16KM C149 古國源 A
16KM C150 茹錦熙 澳門博彩股份有限公司
16KM C151 徐朝祝 澳門博彩股份有限公司
16KM D101 Tam C A
16KM D102 賴文峰 LAI MAN FONG 崗明頂 A
16KM D103 陳維俊 CHAN VICTOR 澳門越野百人 A
16KM D104 林智明 LAM CHIMENG 澳門越野百人 A
16KM D105 陸錦源 LOK KAMUN 澳門越野百人 A
16KM D106 蘇展帆 Galaxy Entertainment Group
16KM D107 龍光裕 Long Guang Yu B
16KM D108 黃志輝 VONG CHIFAI B
16KM D109 陳耀文 CHAN IO MAN B
16KM D110 管小斌 KUN SIO PAN 愛華跑步 B
16KM D111 徐錫安 澳門馬拉松推廣會 B
16KM D112 吳醒球 NG SENG KAO 風雷 B
16KM D113 陳錫添 CHAN SEK TIM 風雷 B
16KM D114 羅偉昌 RICARDO DA ROSA 風雷 B
16KM D115 NUNO MANUEL DE MORAIS KOL DE CARVALHO B
16KM D116 譚君普 TAM KUAN POU 風雷 B
16KM D117 林澤賢 LAM CHAK IN B
16KM D118 唐楚雄 TONG CHOR HUNG A
16KM D119 胡焯鴻 WU CHEOK HONG B
16KM D120 蘇德昌 SOU TAK CHEONG B
16KM D121 歐志衡 AO CHI HANG A
16KM D122 林錦富 LAM KAM FU A
16KM D123 Mexia joao B
16KM D124 Varela dos Reis Jose Alexandre B
16KM D125 徐永靜 B
16KM D126 林梓建 B
16KM D127 Lawson Keith CUPPACOFFEE A
16KM D128 SMITH ANDREW G CUPPACOFFEE B
16KM D129 Wong Jimmy HK
16KM D130 bagtas Bernardo jr. macau pinoy runner A
16KM D131 Tang Hon Wing B
16KM D132 Cheong Kin Cheong B
16KM D133 莫城西 MOK SHING SAI A
16KM D135 郭志端 A
16KM D136 譚宏瀚 耆鷹匯 A
16KM D137 梁栩和 澳門博彩股份有限公司 B
16KM D138 陳國華 CHAN KUOK WA
16KM E101 郭葉明 KUOK IP MENG 愛華跑步 A
16KM E102 張燕明 CHEUNG YINMING A
16KM E103 陳希明 CHAN HEI MENG 澳門越野百人 A
16KM E104 洪勝平 HONG SENG PENG 風雷 B
16KM E105 吳仕庭 NG SI TENG 風雷 B
16KM E106 何世明 HO SAI MENG B
16KM E107 周杰江 CHAO KIT KONG 風雷 B
16KM E108 顏惠祥 NGAN VAI CHEONG 風雷 B
16KM E109 劉振揮 LAU CHAN FAI 風雷 B
16KM E110 馮潤輝 FONG ION FAI 愛華跑步 B
16KM E111 甘子賢 KAM CHI IN 風雷 B
16KM E112 林權勳 LAM KUN FAN 風雷 B
16KM E113 馮炳恆 FONG PENG HANG 風雷 B
16KM E114 胡潤洪 WU ION HONG A
16KM E115 麥金明 MAK KAM MENG 三鋒 A
16KM E116 馬志光 MA CHI KWONG 三鋒 A
16KM E117 吳蔭強 A
16KM E118 霍林仔 FOK LAM CHAI 中銀體協 B
16KM E119 梁潤祥 LEONG ION CHEONG A
16KM E120 黃偉球 A
16KM E121 Ma Man Long B
16KM E122 譚子樑 耆鷹匯 A
16KM E123 李偉華 耆鷹匯 A
16KM E124 李偉榮 耆鷹匯 A
16KM E125 李德志 A
16KM E126 馬健明 MA KIM MENG A
16KM E127 何健俠 Ha Kien Hap 鴻威文娛體育會 A
16KM F101 廖麗盈 LIAO LIYING A
16KM F102 梁倩影 LIANG QIANYING 澳門越野百人 A
16KM F103 李瑞欣 LEE SWEE SIK 澳門越野百人 A
16KM F104 劉曉宜 LAO HIO I 澳門越野百人 A
16KM F105 林珊 LAM SAN 澳門越野百人 A
16KM F106 陳錦平 CHAN KAM PENG 澳門越野百人 A
16KM F107 歐淑婷 AO SOK TENG 澳門越野百人 A
16KM F108 鄭雅珠 TEE AH CHOO,JESS 澳門博彩股份有限公司 A
16KM F109 關惠平 Galaxy Entertainment Group
16KM F110 劉燕琴 LIU YAN QIN B
16KM F111 董潤杰 DONG RUNJIE 風雷 B
16KM F112 鐘春平 ZHONG CHUN PING 風雷 B
16KM F113 何二紅 HE ERHONG B
16KM F114 葉笑英 YIP SIO IENG B
16KM F115 蘇春惠 SOU CHON WAI B
16KM F116 羅宇君 LO U KUAN 愛華跑步 B
16KM F117 賀利華 HE LIHUA 風雷 B
16KM F118 譚若蘭 TAM IEOK LAN 風雷 B
16KM F119 楊雅虹 IEONG NGA HONG B
16KM F120 楊雅玉 IEONG NGA IOK B
16KM F121 蘇小微 SOU SIO MEI 風雷 B
16KM F122 FLORIANA MARIA ION 澳門越野百人 A
16KM F123 陳芬芬 CHAN FAN FAN B
16KM F124 張松芳 CHONG CHONG FONG B
16KM F125 易雯靜 IEK MAN CHENG B
16KM F126 蕭詠詩 SIO WENG SI 中銀體協 B
16KM F127 何群枝 HO KUAN CHI 中銀體協 B
16KM F128 陸麗梅 LOK LAI MUI 中銀體協 B
16KM F129 鄧娜 TANG NA B
16KM F130 Pearsall Samantha A
16KM F131 Halliburton Emily A
16KM F132 陳穎琳 A
16KM F133 馬錦富 A
16KM F134 Leong Nga Ian B
16KM F135 Kurello Jessica Happy Feet A
16KM F136 張敏儀 A
16KM F137 姚彥至 跑步啦喂 B
16KM F138 Cheang Ka I B
16KM F139 Che Nga Chi B
16KM F140 Sam Sam Lai RUNPLUS B
16KM F141 Pintea Roxana Aniela A
16KM F142 Leal Tique Ana Teresa A
16KM F143 Apostol Petrescu Sorina Andreea Macau Social Runners A
16KM F144 Graziela Lopes Macau Social Runners A
16KM F145 Ng Weng In B
16KM F146 KONG WENG I B
16KM F147 張華華 CHEONG WA WA 澳門戶外安全教育協會 A
16KM F148 黄雨辰 HUANG YU CHEN A
16KM F149 翟媛 ZHAI YUAN A
16KM F150 鄧美瑩 A
16KM F151 謝玉婷 A
16KM F152 吳楊楊 WU YANGYANG 治安警察局 A
16KM F153 蔡美霞 澳門博彩股份有限公司
16KM F154 劉彩雲 澳門博彩股份有限公司
16KM F155 周杏花 CHAO HANG FA B
16KM F156 LISA FAULKNER
16KM F172 Halimah Binti Junas Bin Amir Ahmad B
16KM F173 劉鳳蓮 A
16KM G101 施寶鸞 ISABELA CRISTINA DA COSTA GIGA DO 澳門越野百人 A
16KM G102 陳宏杭 CHAN WANG KONG 澳門越野百人 A
16KM G103 Shanti Adhikari Galaxy Entertainment Group
16KM G104 蘇衍娥 IN NGO SOU 朋友文娛體會 A
16KM G105 杜彬彬 TOU PANPAN 風雷 B
16KM G106 盧詩婉 LOU SI UN B
16KM G107 曾然珍 ZENG RAN ZHEN 風雷 B
16KM G108 傅麗嫦 FO LAI SEONG B
16KM G109 鄭儉慶 CHEANG KIM HENG 風雷 B
16KM G110 董瑞英 TONG SOI IENG 風雷 B
16KM G111 楊美娜 IEONG MEI NA 風雷 B
16KM G112 張志丹 CHEONG CHI TAN 風雷 B
16KM G113 麥惠梅 MAC VAI MUI A
16KM G114 蘇欣欣 SO YAN YAN 中銀體協 B
16KM G115 鄧惠玲 TANG WAI LENG 中銀體協 B
16KM G116 Braganca Luisa Girls on Heels B
16KM G117 Wong Winnie Macau Social Runners A
16KM G118 Bauret Niky Macau Social Runners A
16KM G119 黃 惠婷 樂善跑跑團 A
16KM G120 Iong Fong Ha A
16KM G121 Goldsworthy Sheila A
16KM G122 McNab Gianna A
16KM G123 Bangoura Deunier Estera Macau Social Runners A
16KM G124 Hill Linna A
16KM G125 Goswami Trinayani A
16KM G126 Kwanarta Silvea Budiana A
16KM G127 劉桂珠 A
16KM G128 余宏宇 A
16KM G129 林惠琼 LAM WAI KENG 澳門越野百人 A
16KM G130 方慧娟 FANG HUIJUAN B
5KM 1001 謝梓軒 CHE CHI HIM 崗明頂 A
5KM 1002 陳偉俊 CHAN WAICHON 風雷 B
5KM 1003 凌子俊 LENG CHI CHON 中銀體協 B
5KM 1004 周豪杰 澳門工程師學會青年部 A
5KM 1005 李華超 澳門工程師學會青年部 A
5KM 1006 黎俊鴻 澳門工程師學會青年部 A
5KM 1007 Antunes Soi Luis Miguel A
5KM 1008 Si Tou Chi Chon A
5KM 1009 梁傑華 B
5KM 1010 李灏翔 LI HAO XIANG C
5KM 1011 譚翹飛 A
5KM 1012 馮宇軒 A
5KM 1013 馮約豪 A
5KM 1014 鄭英杰 CHEANG IENG KIT 澳門工程師學會青年部 A
5KM 1015
5KM 1016 林子峻 新城地產
5KM 1017 王耀祖 新城地產
5KM 1018 梁紫鋒 新城地產
5KM 1019 羅啓俊 新城地產
5KM 1020 陳志添 A
5KM 2001 馬步晴 MA POU CHENG 愛華跑步 A
5KM 2002 謝志豪 CHE CHI HOU 崗明頂 A
5KM 2003 詹錦添 CHIN KAMTIM 治安警察局 A
5KM 2004 黃榮峰 WONG WENGFENG 治安警察局 A
5KM 2005 楊高寶 YEUNG KOPO 澳門越野百人 A
5KM 2006 鄭鑫源 CHIANG KAM LUN 澳門越野百人 A
5KM 2007 曾英龍 CHANG LENG LONG 澳門越野百人 A
5KM 2008 許天富 HOI TIN FU 澳門越野百人 A
5KM 2009 林家興 LAM KA HENG A
5KM 2010 馮瑛瑋 Galaxy Entertainment Group
5KM 2011 Ganesh Khadka Galaxy Entertainment Group
5KM 2012 Ram Karki Galaxy Entertainment Group
5KM 2013 Chandra Pulami Galaxy Entertainment Group
5KM 2014 Ram Krishna K. C. Galaxy Entertainment Group
5KM 2015 Tara Gurang Galaxy Entertainment Group
5KM 2016 ARJUN KUMAR BAMJAN 風雷 B
5KM 2017 麥源錦 MAK UN KAM 推廣會 B
5KM 2018 黃卓雄 WONG CHEOK HONG 風雷 B
5KM 2019 吳志偉 NG CHI WAI 風雷 B
5KM 2020 戴世華 TAI SAI VA 風雷 B
5KM 2021 黃德賢 WONG TAK YIN B
5KM 2022 林兆鋆 LAM SIO KUAN 風雷 B
5KM 2023 何鈿 HO TIN 三鋒 A
5KM 2024 LAMICHHANE 三鋒 A
5KM 2025 楊志權 IEONG CHI KUN 風雷 B
5KM 2026 黃景笙 VONG KENG SANG 風雷 B
5KM 2027 張肇麟 CHEONG SIO LON 中銀體協 B
5KM 2028 BK PREM KUMAR 三鋒 A
5KM 2029 Magtoto Manalo Vincent A
5KM 2030 Lei Cheok Iat A
5KM 2031 Murphy Abigail A
5KM 2032 Maharjan Manin A
5KM 2033 關 國賢 A
5KM 2034 許 英祥 A
5KM 2035 李健南 Lei Kin Nam 鴻威文娛體育會 A
5KM 2036 NG NGAI MAN A
5KM 2037 馮德泉 耆鷹匯 A
5KM 2038 馮俊傑 耆鷹匯 A
5KM 2039 李福榮 耆鷹匯 A
5KM 2040 唐治平 耆鷹匯 A
5KM 2041 高顯榮 耆鷹匯 A
5KM 2042 勞建邦 耆鷹匯 A
5KM 2043 杜琪新 TOU KEI SAN 大西洋銀行 A
5KM 2044 楊達琪 IEONG TAT CHEM 大西洋銀行 A
5KM 2045 江子威 KONG CHI WAI 大西洋銀行 A
5KM 2046 胡錦華 VU KAM VA 大西洋銀行 A
5KM 2047 陳啟政 CHAN KAI CHENG 大西洋銀行 A
5KM 2048 陳傑誠 CHAN KIT SENG 大西洋銀行 A
5KM 2049 黃明 HUANG MING 愛華跑步 B
5KM 2050 張樹漢 CHEONG SU HON 澳門馬拉松推廣會 B
5KM 2051 何勝根 A
5KM 2052 李萼洲 A
5KM 2053 葉克忠 A
5KM 2054 胡國雄 A
5KM 2055 阮健明 A
5KM 2056 黃錦達 澳門博彩股份有限公司
5KM 2057 馮耀威 澳門博彩股份有限公司
5KM 2058 岑金龍 澳門博彩股份有限公司
5KM 2059 梁華棟 澳門博彩股份有限公司
5KM 2060 吳錫波 澳門博彩股份有限公司
5KM 2061 陳春良 澳門博彩股份有限公司
5KM 2062 胡威武 澳門博彩股份有限公司
5KM 2063 許志煌 新城地產
5KM 2064 吳百响 新城地產
5KM 2065 蔣劍鋒 新城地產
5KM 2066 古智榮 新城地產
5KM 2067 林顯朝 新城地產
5KM 2068 陸衍暘 新城地產
5KM 2069 何仲安 HO CHONG ON 治安警察局 A
5KM 2070 陳偉健 Chan Wai Kin 鴻威文娛體育會 A
5KM N/A 周勝 中區扶輪社 A
5KM N/A 雅康 中區扶輪社 A
5KM N/A 林濠江 中區扶輪社 A
5KM N/A 梁荣仔 中區扶輪社 A
5KM N/A 劉振怡 中區扶輪社 A
5KM N/A 殷彥影 中區扶輪社 A
5KM 5001 黃月明 HUANG YUEMING A
5KM 5002 曾紫盈 CHANG CHI IENG 治安警察局 A
5KM 5003 梁鳳如 LEONG FONGU 澳門越野百人 A
5KM 5004 張皓婷 CHEONG HOU TENG 中銀體協 B
5KM 5005 HOI MIQUELINA MEIIAN B
5KM 5006 Wong Pui Ki A
5KM 5007 Choi Ka Ieng B
5KM 5008 盧 婉柔 B
5KM 5009 張 栩丹 澳門工程師學會青年部 A
5KM 5010 盧艷琴 耆鷹匯 A
5KM 5011 雷方淳 LEI FANGCHUN C
5KM 5012 楊穎晞 YEUNG WING HEI A
5KM 5013 潘甄妮 PAN ZHEN NI A
5KM 5015 杨溢盼 Yang Yipan A
5KM 5016 梁颖琳 Liang Yinglin C
5KM 5017 王立晴 Wang Liqing A
5KM 5018 劉凱茵 LAO HOI YAN 大西洋銀行 A
5KM 5019 馮祖梅 FENG ZU MEI 大西洋銀行 A
5KM 5020 譚詠瑜 A
5KM 5021 蕭緩晶 SIO NUN CHENG 愛華跑步 B
5KM 5022 鍾詠儀 CHONG WENG I
5KM 5023 劉碧媛 新城地產
5KM 5024 梁嘉琳 新城地產
5KM 5025 李雪芬 新城地產
5KM 6001 盧燕希 LOU IN HEI 澳門越野百人 A
5KM 6002 蘇靜雯 Galaxy Entertainment Group
5KM 6003 彭貴珍 PANG KUAI CHAN 風雷 B
5KM 6004 鄭蓮好 CHEANG LINHOU 風雷 B
5KM 6005 伍碧華 NG PEK WA 風雷 B
5KM 6006 董瑞蓉 TONG SOI IONG 風雷 B
5KM 6007 李潔珍 LEI KIT CHAN 風雷 B
5KM 6008 高倩儀 GERALDINA DOROSARIO GONES B
5KM 6009 高依莉 NATALIA KOU B
5KM 6010 張昭雯 CHEONG CHIU MAN B
5KM 6011 徐少玲 CHOI SIO LENG 風雷 B
5KM 6012 譚惠儀 TAM WAI I 中銀體協 B
5KM 6013 White Catherine A
5KM 6014 Chan Chao Lai A
5KM 6015 Gonzales Abigail A
5KM 6016 Tam Si Weng B
5KM 6017 LAM ANISSA A
5KM 6018 Tam Si Cheng A
5KM 6019 何玉蓮 耆鷹匯 A
5KM 6020 歐麗芝 耆鷹匯 A
5KM 6021 鄭家霖 耆鷹匯 A
5KM 6022 陸佩英 耆鷹匯 A
5KM 6023 盧艷琴 耆鷹匯 A
5KM 6024 薛心榕 A
5KM 6025 張碧芳 A
5KM 6026 陳淑玲 SOL LING CHAN A
5KM 6027 林寬 LAM FUN A
5KM 6028 譚金葉 TAM KAM IP A
5KM 6029 陳貴枝 A
5KM 6030 羅碧燕 Grace A
5KM 6031 張琦 Cheong Kei 鴻威文娛體育會 A
5KM 6032 郭潔貞 KOK KIT CHENG 大西洋銀行 A
5KM 6033 薛萍 SIT PENG 大西洋銀行 A
5KM 6034 黎嫦媚 A
5KM 6035 陳寶如 澳門博彩股份有限公司
5KM 6036 黃寶志 澳門博彩股份有限公司
5KM 6037 歐煥興 澳門博彩股份有限公司
5KM 6038 李旭輝 澳門博彩股份有限公司
5KM 6039 張家莉 澳門博彩股份有限公司
5KM 6040 張秀平 澳門博彩股份有限公司
5KM 6041 溫秋平 澳門博彩股份有限公司
5KM 6042 曾雪盈 澳門博彩股份有限公司
5KM 6043 湯建 澳門博彩股份有限公司
5KM 6044 尤芳萍 澳門博彩股份有限公司
5KM 6045 周金定 澳門博彩股份有限公司
5KM 6046 肖毅青 澳門博彩股份有限公司
5KM 6047 郭艷清 新城地產
5KM 6048 彭小麗 中區扶輪社
5KM 6049 林陳紅霞 中區扶輪社
5KM 6050 李秀儀 中區扶輪社